• 100% engagéiert!

Bréifwahl 2019

Hei fannt dir all Informatiounen fir d'Bréifwahl unzefroen.

CSV@Work

Eng Equipe. Een Zil. 100% engagéiert fir eng mënschefrëndlech Stad.

Zënter engem gudden hallwe Joer sëtze mir als CSV am Schefferot vun onser Stad. Domat eleng hu mir um Terrain nach näischt verännert. ...

Weider liesen

CSV@Work

Die Fundamente legen

Seit Ende November 2017 sind die neuen Schöffen der Stadt Luxemburg im Amt. Seit Dezember die neuen Gemeinderäte. Für die ...

Weider liesen

Schäfferotserklärung 2017-2023

Hei fannt Dir d’Schäfferotserklärung mat de Prioritéite 2017-2023 vun der CSV-DP Koalitioun.

Weider liesen

Onse Programm

”Ons Stad liewen. 100% engagéiert fir eng mënschefrëndlech Stad.” – Onsen integrale Programm kënnt Dir hei liesen.

Weider liesen

Agenda

Keen Evenement enregistréiert.

Facebook vun der CSV & CSJ Stad

Eis Leit op Twitter