• Villmools Merci fir d’Ënnerstëtzung! Et geet nëmmen zesummen – mat alle Memberen!

Summerfest vun der CSV

D'CSV an d'CSV Fraktioun invitéieren Iech ganz häerzlech op d'Summerfest den 11. Juli ab 18.30 Auer am Park "KIOPA" zu Hesper.

Neiopstellung

Modification au Collège échevinal de la Ville de Luxembourg

Suite à l’élection d’Isabel Wiseler-Lima en tant que députée européenne et son annonce de vouloir se retirer du Collège échevinal de la ...

Lire plus

CSV@Work

(Lëtzebuergesch) Eng Equipe. Een Zil. 100% engagéiert fir eng mënschefrëndlech Stad.

(Lëtzebuergesch) Zënter engem gudden hallwe Joer sëtze mir als CSV am Schefferot vun onser Stad. Domat eleng hu mir um Terrain nach ...

Lire plus

Déclaration échevinale

Voici la déclaration échevinale des priorités 2017-2023 de la coalition CSV-DP.

Lire plus

Notre programme

Vous trouvez la version française de nos priorités ici.

Lire plus

Agenda

Keen Evenement enregistréiert.

CSV & CSJ Stad sur Facebook

Suivez nous sur Twitter