Serge Wilmes
35, Historiker, Deputéierten, Spëtzekandidat CSV Stad
Serge Wilmes
35 Joer, Deputéierten

Historiker

Spëtzekandidat a President CSV Stad