Maurice Bauer
45, Generalsekretär vun der Lëtzebuerger Bourse, Gemengerot
Maurice Bauer
45 Joer, Gemengerot

Generalsekretär vun der Lëtzebuerger Bourse

President CSV Lampertsbierg
President „Fondation Maison de la Porte Ouverte“