Daniela (Clara) Moraru
40, Entrepreneur, Direktesch vun enger Sproocheschoul
Daniela (Clara) Moraru
40 Joer

Entrepreneur, Direktesch vun enger Sproocheschoul

Auteur vu Léiermaterial fir d’Lëtzebuerger Sprooch
"Woman inspiring Europe" (2013, European Commission)