Aus der Sektioun Stad

Fir déi Jonk zu Gaasperech

Viru kuerzem goufen et vill Diskussiounen iwwert d’Jugendhaus zu Gaasperech. Et sinn haaptsächlech d’Noperen, déi sech duerch de Kaméidi vum Jugendhaus gestéiert fillen. Ee Jugendhaus ass awer ganz wichteg fir déi Jonk. Hei kënnen si sech an hirer Fräizäit mat Kollegen zeréck zéie fir flott Aktivitéiten a Projet’en zesummen ze realiséieren. Professionellt Personal ass do fir op si duer ze goen ...

Read more

L’université abandonne le Limpertsberg, pourquoi?

Le conseil de gouvernement du 5 juin 2015 a décidé que le Limpertsberg sera définitivement abandonné comme site de l’université du Luxembourg. Concrètement le conseil a retenu que les facultés de droit, d’économie et de finance seront implantées dès la rentrée académique 2016/2017 au campus de Kirchberg et de Belval. Le site du Limpertsberg sera donc abandonné et le seul site à Luxembourg sera celui ...

Read more

Et c’est reparti…

Les vacances ne sont plus qu’un vieux souvenir et nos bambins ont bien repris le chemin de l’école pour cette nouvelle année scolaire. Mais, c’est également reparti pour de nouveaux travaux qui vont cette fois-ci affecter le complexe sportif rue Léon Kauffmann et qui vont considérablement toucher la vie scolaire de nos enfants pour les années prochaines. Certes, ces travaux de modernisation sont nécessaires. En ...

Read more

Aus der Chamber

Den 13. Oktober fänkt déi nei Chambersessioun un. D’Parlament mécht seng Rentrée. Fir d’Regierung steet d’Lëtzebuerger Présidence vun der EU am Mëttelpunkt. Fir d’CSV als gréissten Oppositiounspartei sinn et eng Rei wichteg politesch Sujeten a Projeten. Zum Beispill de Staatsbudget 2016, déi annoncéiert Steierreform, d’Reformen am Schoulsystem oder d’Reform vun der Fleegeversécherong. Déi 23 Deputéierte vun der ...

Read more

Was lange währt

Nach Jahren sowie mehrfachen Reklamationen und Interventionen der CSV Gasperich bei der Stadt Luxemburg, wurden am 24. September die beiden Bäume in der Herbert-Schaefer-Straße endlich entfernt. Die herunterfallenden Äste und Rinde waren immerhin eine zunehmende Gefahr für Autos und Passanten. Wegen massiver Schäden und Schlaglöchern müsste jedoch auch der Straßenbelag nun repariert oder erneuert werden. Auch ...

Read more

Des chantiers à n’en plus finir!

Soixante. C’est le nombre de chantiers actuellement en cours sur l’ensemble du territoire de la Ville de Luxembourg. Tous les quartiers sont concernés et celui de Merl en particulier. Depuis 2013, l’axe routier principal du quartier, la route Longwy, et ses rues avoisinantes, font l’objet d’importants travaux d’infrastructures ayant notamment comme but le nouvellement du réseau gaz et eau ainsi que le ...

Read more

Eng Stad fir all Bierger!

Léif Stater, D’Gemengewahle sti virun der Dier. Och an der Stad Lëtzebuerg, wou den 9. Ok- tober een neie Gemengrot gewielt gëtt. Dobäi si Wahlen an onser schéiner Stad ëmmer eppes ganz Besonnesches. Et geet hei nämlech net ëm d’Zukunft vun irgendenger Stad. Et geet ëm d’Haaptstad vun onsem Land, am Volleksmond einfach „d’Stad” genannt. Zënter datt um Knuedler awer eng blo-gréng Majoritéit um Rud- der ass, ...

Read more

Eng Stad fir all Bierger!

Den 9. Oktober si Gemenge- wahlen. D’CSV ass prett r Verantwortung an der Stad Lëtzebuerg ze iwwerhuelen. Mir wëllen eng Haaptstad, wou d’Wuel, d’Zesummenliewen an d’Liewensqualitéit vun alle Biergerinnen a Bierger am Mët- telpunkt stinn! Eng Gemeng am Déngscht vum Bierger Fir eng modern Gemeng! D’CSV wëll am Biergerzentrum méi exibel Ëffnungszäiten, méi Démarchen elektronesch erméiglechen, d’Aarbecht vum ...

Read more

Pas de place pour les familles à Luxembourg

L’étude FOREG portant sur la qualité de vie dans la Ville de Luxembourg qui a été réalisée pour la Ville de Luxem- bourg et qui est consultable sur son site internet incite à de nombreux égards à la ré exion. Cette étude qui fait une analyse sociologique des habitants de notre ville permet de ré échir aux prob- lèmes qui se posent actuellement et qui risquent de s’aggraver à l’avenir. Le problème récurrent ...

Read more