Neiufank, oder de selwechten Train-Train?

Martine MergenDe Budget 2016 war näischt Neits, just datt d’Zomme, déi fir déi ausseruerdentlech Depense votéiert gouf, alt mol rëm e Rekordniveau erreecht huet.

Wann et awer esou kënnt, wéi déi aner Joren, da gëtt dovu just e Brochdeel verbaut a verbraucht, ech géif mol wetten, ëm déi 35%… dat ass den alen Train-Train. Well mir wëssen, mat wat fir Schwieregkeeten nei Projet’en ze kämpfen hunn, ier se an de Gaang kommen, respektiv fäerdeg gestallt ginn, froe mir ons, wat déi Surenchère soll?

Mir sinn der Meenung, datt e prioritär sollt d’Schoulprojeten ugoen. Esou däerfe mir net vergiessen, datt déi Gréng ugetruede waren, fir d’Container aus der Schoul- a Foyerslandschaft verschwannen ze loossen. Mir stellen awer fest, datt et nach ni sou vill Containeren an der Stad gouf wéi elo. Neier sinn a Planung. De Plan pluriannuel, dee mir an der aler Koalitioun vu Mount zu Mount, vu Joer zu Joer, à jour gehalen hunn, an dee mer all Joer mat der Schoulorganisatioun virgestallt hunn, dee war fir eng ganz laang Zäit vun der Bildfläch verschwonnen. Elo gëllt et, Retard’en opzehuelen.

Als Vizepresidentin vun der CSV Cents-Hamm, muss ech awer och puer Wierder iwwert e gréissere Chantier um Cents schreiwen: déi nei Sportshal. Effektiv hat d’Madame Polfer versprach, fir d’Awunner ze informéieren, wéi et soll mam Chantier viru goen. En Fait, war d’Reunioun jo laut Editorial vum Cité Magazin bestëmmt, fir iwwer d’Parkplazen ze schwätzen.

Et ass awer esou, datt grad dofir keng Léisung proposéiert gouf. Et ass also net kloergestallt ginn, wéi de Chantiersverkéier soll gereegelt ginn. Wou sollen d’Leit hir Autoen histellen a wéi soll de Problem vum Trafic ronderëm d’Schoul geléist ginn, den de Moment scho chaotesch ass? Camionnettë liwwere Material an d’Iessen, d’Eltere bréngen hir Kanner an d’Schoul, an déi, déi an der Schoul an dem Foyer schaffen, wëllen hiren Auto och iergendwou hisetzen. Dat bedeit Gefor fir d’Kanner duerch falscht Parken a Verbarrikadéiere vun de Foussweeer.

Sou ass et ewéi ëmmer. Näischt Neies. Do, wou eng besser Coordinatioun an eng richteg Wäitsiicht néideg wier, feelen dës. Et gëtt kee Plang fir alles dat, wat de Chantier mat sech bréngt, ze geréieren. D’Projet’e si schéin a gutt, ma et ass ëmmer nees un der Realisatioun, wou et happert. Net just um Cents.

Am Numm vum Comité vun der CSV-Sektioun Cents-Hamm, wëllt ech nach allen Hammer a Centser dat Allerbescht fir 2016 wënschen. A vergiesst net: Dir kënnt Iech ëmmer bei ons mëllen, wann Dir e Problem oder Froen hutt!

Martine Mergen
Presidentin vum Groupe politique CSV am Gemengerot /// Vizepresidentin vun der CSV Cents-Hamm
mmergen@chd.lu