Een éischte Bilan no 2 Joer

Léif Märeler,

Zënter ronn 2 Joer verëffentlecht d’CSV-Märel d‘Informatiounsblat „Op de Punkt“. Am Laf vun där Zäit huet onse Comité eng Rei Sujeten ënnert d’Lupp geholl, déi d’Liewensqualitéit an d’Entwécklung vum Märeler Quar- tier wichteg sinn.

Esou hu mir Dossieren ewéi den neie „Centre de Merl“, de Projet „Luxlait“, „Parc Rischard“, den neie Rond-point op der Helfen- terbréck, d’Sécherheet virun der Märeler Schoul oder de Märeler Futtballsterrain behandelt. Bei all dësen Theme war a bleift et ons als CSV-Märel wichteg och Är Meenungen, Virschléi an Suergen als Lieser an Awunner aus dem Quartier ze héieren. D’Resonanz op ons Artikelen ass och relativ grouss gewierscht an do r präsentéiere mir Iech och an dëser Editioun zwou Reaktioune vun onse Lieser:

Ee klenge Betrib vu Märel huet ons ee Bréif ginn an deem d’Gemeng fuerdert, datt d’Parkplazen, déi sech virun deem Betrib befannen, missten ofge- schaft ginn, well si ouni Autorisa- tioun an géint d’Bautereglement geschafe gi wären. D’Patronë vun deem Betrib hunn déi Parkplazen awer scho virun enger sëllege Joer amenagéiert a versécheren ons, datt d’Gemeng deemols an och duerno ni eppes gesot huet. Well si ëm d’Zukunft vun hirem Betrib fäerten, hu si d’Gemeng scho versicht ze kontaktéieren. Leider ouni Succès! D’CSV-Märel huet déi Affär elo un déi nei CSV- Conseillère, Claudine Konsbruck, weiderginn, r datt am nächste Gemengerot eng Fro dozou un de Schäfferot gestallt gëtt.

Une autre habitante de Merl a déploré l’état pitoyable dans lequel se trouvent les alentours de la Place de France et plus par- ticulièrement l’abris-bus histo- rique ainsi que les containers de recyclage. Cet espace public est en effet assez négligé et régu- lièrement parsemé de déchets et de mégots! A n de remédier à ce problème, le CSV-Merl a demandé à la nouvelle conseillère du CSV, Claudine Konsbruck, d’intervenir à ce sujet au prochain Conseil communal.

Och an Zukunft wäerte mir als CSV-Märel een oppent Ouer r d’Awunner aus dem Quartier hunn an hirt Uleies un ons Gemengepo- litiker weiderginn. Déi nächst reng spezifesch Märeler Editioun vum

„Op de Punkt“ wäert allerdéngs eréischt no de Gemengewahlen erauskommen. Bis dohinner wäert d’CSV-Stad um Niveau vun der ganzer Stad, also och hei zu Märel, komplett Editioune vum „Op de Punkt“ erausginn, fir datt Iech ons CSV-Kandidaten an onsen CSV-Programm r d’Gemengewahle virgestallt kënne ginn.

Als CSV-Märel wäerte mir ons staark maachen, r datt déi Themen, déi mir och mat Ärer Hëllef hei am Quartier an de leschte Joere behandelt hunn, an de Programm vun der CSV-Stad wäerte matagebonnen a vun onse Kandidate wäerte vertruede ginn.

Selbstverständlech ass onse Comité och déi nächste Méint um Terrain präsent a ka weider ënnert dësen Adresse kontaktéiert ginn: CSV-Merl, c/o Jean-François Zimmer, 10 rue des Celtes, L-1318 Luxembourg oder serge.wilmes@ gmail.com.

Ee grousse Merci un Iech all!

Fir de Comité,

Serge Wilmes
Sekretär vun der CSV-Märel