Face-à-Face Polfer/Wilmes: Reaktioun op eng Wuertmeldung vun RTL

Am Zesummenhang mat dem geplangten RTL-Face-à-Face Polfer/Wilmes, wollt ech kloerstellen:

 • Datt RTL mech virun 2 Wochen op ee Face-à-Face mam Lydie Polfer invitéiert huet an dës Emissioun an engem Gespréich mat mir virbereet ginn ass.
 • Datt RTL, esou ze soen an der leschter Minutt, d’Besetzung vun der Diskussiounsronn geännert huet.
 • Datt dës Entscheedung mir matgedeelt a mir gläichzäiteg kee Grond genannt ginn ass, firwat dat esou ass. Akzeptéieren oder net wor keng Fro.
 • Mir hunn versicht erauszefannen, firwat et zu dëser Entscheedung komm ass. Mir krute bis haut keng genee Äntwert a stelle fest, datt et zu enger Opnam ouni mech komm ass.
 • Ech fannen et schued, datt et, anescht wéi an de Stied Esch an Déifferdeng, et an der Stad Lëtzebuerg net zu engem Debat vun den Haaptchallengere bei RTL kënnt. Dëst wor geplangt an ofgemaach, fënnt awer net statt.
 • Journalistesch Fräiheet ass fir mech eng wichteg Saach, déi et absolut ze respektéieren an ze verdeedege gëllt.
 • Op mannst genee esou wichteg ass fir mech och Respekt a Fairness am Ëmgang an a mat der Politik.

Serge Wilmes
CSV-Spëtzekandidat an der Stad Lëtzebuerg
100% engagéiert fir ons Stad

Méi zum Thema:

Warum soll es bei „RTL Télé Lëtzebuerg“ nicht zum Duell Polfer/Wilmes kommen?

Warum soll es bei „RTL Télé Lëtzebuerg“ nicht zum Duell Polfer/Wilmes kommen?

Im Vorfeld der Gemeindewahlen am kommenden Sonntag hat „RTL Télé Lëtzebuerg“ eine Reihe von direkten Duellen zwischen Bürgermeistern und deren Herausforderern, sprich dem jeweiligen Vertreter der stärksten Oppositionspartei im Gemeinderat anberaumt. In der Hauptstadt wird es nun allerdings, wie es aussieht, nicht zu einem solchen Duell kommen. Wir wollen in diesem Zusammenhang folgende Punkte klarstellen:

– Vor etwa zwei Woche wurde der CSV-Spitzenkandidat in der Hauptstadt, Serge Wilmes, als Vertreter der stärksten Oppositionspartei und erster Oppositionskraft in der Hauptstadt zu einem Fernsehduell mit Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) eingeladen, das am Mittwoch dem 4. Oktober 2017 aufgezeichnet und am Donnerstag, dem 5. Oktober 2017, ausgestrahlt werden sollte. Dieses Duell war übrigens auch Gegenstand eines längeren Vorgesprächs bzw. einer Vorbereitungsrunde mit der Moderatorin der Sendung (am 21. September 2017).

– Zwei Tage vor dem Aufnahmetermin (also am 2. Oktober 2017) wurde Serge Wilmes nun seitens RTL mitgeteilt, er werde nicht (wie abgemacht) gegen die Bürgermeisterin und DP-Spitzenkandidatin antreten, sondern gegen die Schöffin und Co-Spitzenkandidatin von „déiGréng“, Sam Tanson. Lydie Polfer trete ihrerseits im Fernsehduell gegen LSAP-Co-Spitzenkandidat Marc Angel an.

Für die CSV Stad stellen sich folgende Fragen:

– Warum die plötzliche Konstellationsänderung in der Hauptstadt, die dem Sendungskonzept nicht entspricht? – In allen anderen vom RTL-Fernsehenausgestrahlten Duellen traten der Bürgermeister und der politische Hauptkontrahent an (Spautz/Mischo in Esch/Alzette; Traversini/Meisch in Differdingen).

– Warum soll den Zuschauern im Fernsehen mit öffentlich-rechtlichen Auflagen ein direktes Aufeinandertreffen von Lydie Polfer und Herausforderer Serge Wilmes vorenthalten werden?

– Warum dieser plötzliche Sinneswandel bei RTL?

Spitzenkandidat Serge Wilmes hält an seiner Zusage zu einem direkten Aufeinandertreffen mit Lydie Polfer im RTL-Fernsehen fest und wird sich ausdrücklich an seine Zusage zu genau diesem Format halten.

Mitgeteilt von der CSV Stad (04/10/17)

Modern, fuerweg, multikulturell

Modern, fuerweg, multikulturell – dat ass wéi mir d’Stad gesinn.

Verschidde Plakater an der Wahlcampagne weisen e Bild vum Spëtzekandidat, der CSV an hirem Slogan „Ons Stad liewen“.

E wichtegen Deel vum Liewe vun der Stad si fir ons Start-up Entreprisen an déi kreativ Industrie. Keen bessere Site, ewéi d’Schluechthaus, kann dës Visioun verkierperen, well mir ebe grad op der Plaz en Zentrum fir dës Aktivitéite wëlle schafen.

Dofir steet de Spëtzekandidat op verschiddene Plakater um Trottoir virun enger Mauer vum Schluechthaus, déi mat ville Graffitien dekoréiert ass. En Hannergrond, dee passt an deen all Passant, dee laanscht dëst ëffentlecht Gebai geet, ka gesinn.

En Deel vun esou engem Graffiti ass als Hannergrond  op dëse Plakater ze gesinn.

An deem Kontext huet den Auteur vum Graffiti sech zu Wuert gemellt.

Ech hunn gëschter schon perséinlech mam Artiste geschwat a mir konnten ons Positiounen austauschen.

Mat der politescher Gesënnung vum Artiste huet dat absolut näischt ze dinn.

Serge Wilmes, Spëtzekandidat vun der CSV Stad

Ons Stad liewen. 100% Engagement fir eng mënschefrëndlech Stad.

„Mir wëllen eng mënschefrëndlech Stad. Eng Stad, wou mir als Mënsch a wou onst Zesummeliewen am Mëttelpunkt stinn, eng Stad, wou mir net anonym laanschteneen, mä wou mir als Noperen, als Gemeinschaft, mateneen liewen. Fir esou eng Stad geet eng liberal Politik vum „Laisser faire“ net méi duer. Et geet net méi duer just ze geréieren. Mir mussen d’Erausfuerderungen an der Politik endlech richteg upaken. Mir mussen ons Stad aktiv gestalten“, esou de Serge Wilmes, Spëtzekandidat vun der CSV Stad, bei der Presentatioun vun de Prioritéiten an den Kandidate vun der CSV Stad virun der Press. (Den integrale Wahlprogramm gëtt Mëtt September verëffentlecht.)

Eng mënschefrëndlech Stad entsteet net vum selwen.

Ons Stad liewen, verlaangt 100% Engagement, fir …

… eng Mobilitéit, déi net stoe bleift.

… onser Jugend a jonke Familljen een Doheem ze ginn.

… lieweg Quartierë mat attraktiven ëffentleche Plazen.

… méi Hëllef a Sécherheet.

… eng dynamesch a kreativ Geschäftswelt.

… Innovatioun a méi Matbestëmmung.

100% ENGAGEMENT FIR ENG MOBILITÉIT, DÉI NET STOE BLEIFT.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa mir ons entspaant, sécher a wann néideg séier beweege kënnen. Anengems geet hautdësdags an onser Stad dacks näischt méi hannertzeg a vijenzeg. Et kommen all Dag vill méi Leit bei ons schaffen, ewéi datt der bei ons wunnen.

An onsem Alldag manner Stress duerch manner Stau ze hunn, heescht wunnen a schaffe beieneen ze bréngen. Mat der CSV wäerten dofir méi a besonnesch méi abordabel Wunnengen an der Stad gebaut ginn.

Anengems wäerte mir all Forme vu Mobilitéit ausbauen. Net stur a mam Kapp duerch d‘Mauer, mä all Kéiers do, wou se Sënn maachen. Esou brauche mir besonnesch fir d’Foussgänger breet a kuerz Weeër; een zesummenhängende Réseau vu séchere Velospisten; fir de Bus reservéiert Spueren op den Haaptverkéiersstroossen an eng circulär Buslinn; nei Tramslinnen a Richtong Westen an Osten vun der Stad; eng nei Gare/pôle d’échanges fir d’„Porte de Hollerech“; Contournementsstroossen an dissuasiv Mesurë fir d’Wunnquartieren.

100% ENGAGEMENT FIR ONSER JUGEND A JONKE FAMILLJEN EEN DOHEEM ZE GINN.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wann och ons Jugend a jonk Famillje weider hei wunne kënnen. Mat der CSV wäert d’Stad dofir selwer vill méi Wunnenge bauen, wéi bis elo. Déi Wunnenge gi vun der Stad zu engem abordabele Präis verlount oder verkaaft.

Nei Wunnenge gi prioritär op deene grousse Fläche gebaut, déi et an der Stad nach gëtt (um Kierchbierg, am Westen vu der Stad). Hei ginn nei Quartierë mat engem méi urbanen, ekologeschen an nohaltege Wunne geschafen. Mat allen Infrastrukturen an Equipementer déi dozou gehéieren.

Anengems wäerten ons bestoend Quartierë méi moderat wuessen, fir ons Liewensqualitéit z’erhalen.

100% ENGAGEMENT FIR LIEWEG QUARTIERË MAT ATTRAKTIVEN ËFFENTLECHE PLAZEN.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons de Kader fir e richtegt Zesummeliewe gëtt. Wa se eng eegen Identitéit an ee besonnesche Flair huet. Si kenger anerer Stad gläicht.

Mat der CSV ginn déi gréng an ëffentlech Plaze méi attraktiv, sécher a propper. De Péitrussdall an déi grouss Parken an der Stad ginn a flott Fräizäitplaze verwandelt. Mat z.B. Spill- a Sportsplazen, Marionettentheater, Carrousel, botanesche Gaart, oppener Piscine, Kloterpark, Kiosken asw.

An onse Quartien ass et néideg, datt déi ëffentlech Plazen nei amenagéiert an d’Awunner dobäi matagebonne ginn. An all ons Quartierë gehéiere Plazen, klenger a grousser, wou mir ons begéinen, Freed hunn a mir onst Liewe mateneen deele kënnen. Plazen, wou sech no bei ons och kleng Butteker a Caféen installéiere kënnen.

D’Lëscht vun onse Stroossen, Plazen, Gebaier an Haiser, déi duerch hir besonnesch Architektur a Geschicht geschützt musse ginn, soll systematesch, transparent a no klore Kritäre gefouert ginn.

100% ENGAGEMENT FIR MÉI HËLLEF A SÉCHERHEET.

Ons Stad ass mënschlechfrëndlech, wa bei ons Solidaritéit a Respekt zielen. Jidder Mënsch huet ee Recht op ee wiirdegt, autonomt a séchert Liewen.

Mat der CSV gëtt d’Hëllef weider ausgebaut fir déi vun ons, déi an Nout sinn a sech net méi selwer hëllefe kënnen. Méi kleng, dezentral Hëllefs- a Foyers/Wunnstrukture mat intensiver perséinlecher Begleedong a Betreiong an eng eenzeg Kontakt- a Koordinatiounsplaz gi geschafen. Mat anere grousse Gemenge gëtt zesumme gekuckt, wéi och si Streetwork, Nuetsfoyeren a Fixerstuffen ubidde kënnen. An onse Quartierë gi „Quartiersstuffe“ geschafen, déi onst Zesummeliewe mat sozialen a kulturellen Aktivitéite stäerken.

Mat der CSV gëtt anengems ons perséinlech a kollektiv Sécherheet gestäerkt. Niewend enger visibler Präsenz um Terrain vun der Quartierspolice, sollen d’Agents municipaux an Zukunft Verstéiss géint d’Gemengereglementer feststellen an administrativ Strofe ginn. D’Police kritt d’Recht, bei Verstéiss géint déi ëffentlech Uerdnong mat engem „Platzverweis“ ze reagéieren.

100% ENGAGEMENT FIR ENG DYNAMESCH A KREATIV GESCHÄFTSWELT

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons mat deem versuergt, wat mir fir onst Liewe brauchen. An onser Stad muss et eng breed Offer vu Butteker a Servicer ginn.

D’CSV wäert sech fir eng lieweg Geschäftswelt engagéieren. Am Stadzentrum an awer och nees an de Quartieren.  Fir ze verhënneren, datt de klenge Commerce verschwënnt (Epicerien, Metzler, Bäcker, Zäitongsbutteker…), kritt d’Gemeng ee kommerziellt Virkafsrecht. Mécht ee klenge Commerce zou, kann d’Gemeng als éischt de Geschäftsfong iwwerhuelen. Duerno gëtt si deen nees un ee klenge Commerce weider.

Fir d’Akafsoffer am Stadzentrum nees méi breed ze maachen, gëtt z.B. op der Theaterplaz eng Maarthal gebaut. Hei gi Verkafsstänn zu engem verstännege Loyer prioritär un innovativ a kreativ Geschäftsofferen.

100% ENGAGEMENT FIR INNOVATIOUN A MÉI MATBESTËMMUNG.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons d’Liewen an d’Zesummeliewe méi einfach mécht. Si fonktionnéiert besser, wa si ons méi direkt matabënnt an ons Stëmm och tëschent de Wahle gehéiert gëtt.

Mat der CSV ginn nei Servicer entwéckelt an ugebuede wéi z.B. méi intelligent an effizient Mobilitéitssystemer, eng méi fonktionell CityApp, eng besser Chantiers- oder Offallgestioun.

Fir reell Besoinen z’entspriechen, ginn dës Servicer zesumme mat onsen Awunner, lokale Start-Up’en an Entreprisen entwéckelt. D’Schluechthaus zu Hollerech gëtt een neien Zentrum fir Innovatioun, Kreatioun an Entrepreneurship.

De WiFi-Réseau vun HotCity gëtt op de ganzen Territoire vun der Stad ausgedehnt. Iwwert dee Réseau ginn d‘Servicer fir jidderee vun ons accessibel.

Déi nei Technologien erlaben ons och méi direkt Demokratie an direkte Kontakt mat de Politiker a Gemengemataarbechter. Et gëtt een Online-Forum geschafe fir d’Aarbechte vum Gemengerot matzebestëmmen. An d’Ëffnongszäite vum Biergerzenter gi méi flexibel gemaach.

ONS WAHLVERSAMMLUNGEN

Nieft Touren duerch d’Quartieren an enge Rei Stänn, organiséiere mir sechs Wahlversammlungen fir ons Kandidaten an onse Programm virzestellen an op d’Froen an d’Uleies vun de Staadter Bierger anzegoen.

FOTOEN PRESSEKONFERENZ

Fir eng lieweg Geschäftswelt

D’Braderie ass fir d’Staadter Geschäftswelt een vun deene wichtegsten Deeg am Joer. Mir brauchen eng lieweg Geschäftswelt. Net nëmmen an der Stad, mä iwwerall am Land. Fir ze verhënneren, datt besonnesch dee klénge Commerce verschwënnt (Epicerien, Metzler, Bäcker, Zäitonsbuttéker…), huet de Serge Wilmes, Deputéierten a Spëtzekandidat vun der CSV Stad, eng Gesetzespropose gemaach, déi de Gemenge ee kommerziellt Virkaafsrecht gëtt.

Mécht ee klénge Commerce zou, da kritt d’Gemeng d’Recht fir als éischt de Kontrakt oder de Geschäftsfong ze iwwerhuelen. Duerno gëtt si deen nees un ee klénge Commerce weider.

Hei fannt dir den Text vun der Gesetzespropose:

Sanéierung vum fréieren Industriesite op der Polvermillen: Wéi eng Mesurë fir d’Gesondheet vun den Awunner an den Aarbechter ze garantéieren ?

D’Awunner vun der Polvermillen maachen sech Gedanken ëm hir Gesondheet wéinst dem staark verknaschten, fréiere Industriesite, deen am gaangen ass propper gemaacht ze ginn. Hei d’Froe vum Serge Wilmes un d’Regierung wat gemaacht gëtt fir d’Gesondheet vun Awunner an Aarbechter ze garantéieren.

_____________

Monsieur le Président de la Chambre des Députés,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l´article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Madame le Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre du Travail concernant la réhabilitation de l’ancien site industriel Pulvermühle.

L’ancien site industriel Pulvermühle est en train d’être réhabilité pour faire place à un nouveau quartier résidentiel.

Dans ce contexte, j´aimerais poser les questions suivantes aux Ministres précités :

 • Madame le Ministre de l’Environnement, peut-elle m’indiquer les conditions de remise en état de la friche industrielle Pulvermühle ?
 • Vu la forte contamination du site, des mesures préventives ont-elles été prises pour assurer la qualité de l’eau potable dans le quartier de Pulvermühle? Des analyses de la qualité de l’eau potable ont-elles été effectuées? Dans l’affirmative, Madame le Ministre de l’Environnement peut-elle m’en communiquer les résultats ?
 • Monsieur le Ministre du Travail, peut-il m’indiquer les mesures à respecter par les entreprises en charge de l´assainissement de la friche industrielle afin de garantir la santé de leurs salariés? L’Inspection du Travail et des Mines (ITM) a-t-elle déjà procédé à un contrôle des travaux d’assainissement de l’ancien site industriel Pulvermühle ?
 • Monsieur le Ministre du Travail, peut-il m’indiquer les mesures à prendre par les entreprises susmentionnées afin de protéger la santé des habitants du quartier de Pulvermühle pendant les travaux d’assainissement?
 • Enfin, Madame et Monsieur les Ministres, peuvent-ils me renseigner sur la collaboration entre l’État et la Ville de Luxembourg pour gérer le projet Pulvermühle ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Serge Wilmes
Député

Weider Informatiounen: