Generalversammlung vun der CSV Stad

D’CSV Stad Lëtzebuerg huet de 24. Februar am Festsall vum Institut St. Jean um Belair hir Generalversammlung ofgehal. Puer Impressiounen vun engem flotten Owend fannt Dir hei.